09.08.2016
Aktywnie z Błażejem

21.07.2016
Przygotowania, gotowi i start!
Przygotowania, gotowi i start!


link do FB

07.07.2016
Dziękujemy :)
Bardzo serdecznie dziękujemy: Panu Jackowi z Sosnowca, Panu Jerzemu z Dąbrowy Górniczej, Pani Marii z Krakowa, Pani Annie z Chudowa, Pani Patrycji z Rudy Śląskiej, Panu Michałowi z miejscowości Niedwied k. Limanowej za wpłaty na subkonto Błażeja w Fundacji Słoneczko! Dziękujemy Państwu za podarowany promyk słońca!

Site by: este.biz